603 727 220
dentiko.gabinet@gmail.com

Jakub Kowalczyk

protetyka, implantologia, chirurgia, endodoncja mikroskopowa

Absolwent Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego na wydziale lekarsko-dentystycznym. Zajmuje się zabiegami z zakresu protetyki i implantoprotetyki, implantologii oraz endodoncji mikroskopowej. Przeprowadza również pełne metamorfozy uśmiechu. Dzięki przekrojowej wiedzy z zakresu różnych dziedzin stomatologii jest w stanie optymalnie dobrać leczenie do potrzeb pacjentów. W swojej pracy dba o precyzję i minimalną inwazyjność, dlatego wszystkie zabiegi przeprowadza w powiększeniu mikroskopu zabiegowego albo lup medycznych. Szczególną wagę przywiązuje do komfortu, skuteczności i dobrej organizacji procesu leczenia stomatologicznego. Wiele czasu poświęca na rozmowę z pacjentem w celu ustalenia jego oczekiwań, a następnie wyjaśnienia przeprowadzanych zabiegów.  Stale podnosi swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i konferencjach.